oljeutskillere

Alt du trenger å vite om Oljeutskillere

Alt du trenger å vite om Oljeutskillere

Oljeutskillere er utstyr som brukes til å rense avløpsvann fra skadelige stoffer, spesielt olje. Det er et viktig verktøy for miljøvennlige bedrifter, ettersom det sikrer at oljeforurensning ikke bidrar til langsiktig økologisk skade. I denne artikkelen vil vi se nærmere på hvordan oljeutskillere fungerer, hva du bør vurdere når du velger oljeutskillere og hvorfor det er viktig å investere i en av disse enhetene.

Hvordan fungerer oljeutskillere?

Oljeutskillere fungerer ved at de separerer olje fra vannet som renner gjennom dem. Dette gjøres ved hjelp av en rekke filter og skillevæsker. Det er imidlertid ingen standard for oljeutskillere, og forskjellige modeller kan ha forskjellige funksjoner.

Generelt består oljeutskillere av tre hoveddeler: en inntakssone, en skilleseksjon og en utløpssone. Inntakssonen fungerer som et filter for å fange opp grove partikler i avløpsvannet før de når skilleseksjonen. Skilleseksjonen separerer deretter oljen fra vannet og lagrer den i enheten. Oljen kan deretter fjernes og avhendes på en trygg måte. Utløpssonen sørger for at rent vann går ut av enheten og inn i ditt avløpssystem.

oljeutskillere

Hva bør du vurdere når du velger oljeutskillere?

Et viktig aspekt å vurdere når du velger oljeutskillere er størrelsen på enheten. Jo større bedriften din er, jo mer avløpsvann vil du generere, og jo større oljeutskiller trenger du. En oljeutskiller som er for liten til dine behov, vil ikke være tilstrekkelig effektiv til å håndtere de mengdene med avløpsvann som kommer ut av virksomheten din.

En annen faktor å vurdere er vedlikeholdskostnader og viktigheten av regelmessig vedlikehold. Oljeutskillere kan fungere i mange år med riktig vedlikehold, men hvis du ikke får utført vedlikehold jevnlig, kan du ende opp med kostbare reparasjoner.

Hvorfor bør du investere i en oljeutskiller?

Investering i en oljeutskiller er en god idé fordi den beskytter miljøet på lang sikt. Oljen som kommer ut av oljeutskillere kan gjenbrukes eller avhendes på en sikker måte, noe som forhindrer økologisk skade. Dette kan også være et positivt bidrag til din bedrifts omdømme og miljøbevissthet.

Oljeutskillere reduserer også risikoen for kostbare bøter og rettslige krav. Uten en oljeutskiller risikerer bedriften din å forurense offentlige avløpssystemer, noe som kan føre til en stor bot. Hvis forurensningene klart er knyttet til virksomheten din, kan det også bli nødvendig å møte opp i retten.

I tillegg kan oljeutskillere redusere kostnadene du må betale for avløpsvann. Vannverk kan belaste ekstra for å håndtere oljeforurensning som flyter i avløpsvannet ditt. Med en oljeutskiller kan du redusere mengden oljeforurensning som kommer ut av din bedrift, noe som kan føre til reduserte kostnader for avløpsvann.

Oljeutskillere er en viktig investering for alle miljøbevisst bedriftseiere. Det er viktig å velge en oljeutskiller som passer bedriftens størrelse og vær nøye med å utføre vedlikehold jevnlig. Investeringen i en oljeutskiller kan være rimeligere enn å måtte håndtere økologisk skade, kostbare bøter eller juridiske krav som følge av forurensning. Med en oljeutskiller, kan du ta et positivt bidrag til miljøet, skape et positivt inntrykk av din bedrift og redusere kostnadene for avløpsvann.